Malý princ, knižka písaná úprimnou dušou

Malý princ, knižka písaná úprimnou dušou

Malý princ– malá knižka a predsa svojím obsahom taká veľkolepá. Je viac než jasné, že ju písal človek s úprimnou dušou.
Mala sa mi dostať do rúk skôr
, kým som bola dieťa. Nestalo sa tak. Počas štúdií sa na moje prekvapenie zjavila v zozname „povinnej detskej literatúry“. Prečítala som ju na jeden „hlt“. 
A dnes vám chcem priblížiť niektoré jej časti. Nie tie o líške a ruži, ktoré hádam najcitovanejšie. Budú to tie, ktoré sú teraz rovnako aktuálne predovšetkým pre nás dospelých. Pre tých, ktorí údajne deti často nechápu. A možno sa len robia, lebo je to jednoduchšie.

Jednoduchšie

Je naozaj jednoduchšie, zatvárať oči pred realitou?
Veta: „Dospelí sú už raz takí…“ neobstojí.
Je to výhovorka. 

„Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní, vravel si v duchu malý princ počas svojej cesty.“

Čudní dospelí

Veď posúďte sami! Áno, často máme jednostranný pohľad na svet. Ak nie, tak čiernobiely. Pre deti je to nepochopiteľné. Vidia svet vo všetkých farbách a v celej svojej kráse. Vidia v nás dobré veci aj keď sme zamračení a kričíme. Úsmevom nás odzbroja, objatím dodajú chýbajúce sily a bozkom vyčarujú jasnú oblohu, hoci by husto pršalo. Žijú dnes a teraz, a ak majú šťastie, nemusia sa obávať o zajtrajšok. Mnohí z nás sa totiž boja za ne. 

„A až sa utešíš(človek sa vždy uteší), budeš šťastný, že si ma stretol. Navždy zostaneš mojím priateľom. Schuti sa budeš spolu so mnou smiať. A občas, iba tak pre radosť, otvoríš okno… A tvoji priatelia sa budú veľmi čudovať, až ťa začujú, ako sa pri pohľade na oblohu smeješ. Vtedy im povieš: „Veru, hviezdy ma vždy rozosmejú.“ Oni si určite pomyslia, že si sa zbláznil.

Múdry kráľ

Tento úryvok mi svieti ako lampáš nádeje v tme dnešnej doby. Zároveň je to veľký výkričník, pre niektorých nepoučiteľných… Nechám ho bez komentára, ten si doplňte sami:

„Chcel by som vidieť západ slnka…Urobte mi tú radosť…Prikážte slnku, aby zapadlo…“
„Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýľ, alebo aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka, a ten generál by rozkaz nesplnil, čia by to bola chyba?“
„Vaša,“ odvetil bez váhania malý princ.
„Správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať,“ pokračoval kráľ. „Autorita sa zakladá najmä na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa išiel hodiť do mora, vzbúri sa a urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné.“

Márnomyseľník

„Ach, pozrime sa! Prichádza ma navštíviť obdivovateľ!“ vykríkol, len čo v diaľke zazrel malého princa. Márnomyseľníci totiž vo všetkých ľuďoch vidia svojich obdivovateľov.“

Opäť autor nastavuje zrkadlo spoločnosti...a pokračuje nebojac sa následkov:

„Márnomyseľníci počujú iba chválu.
„Naozaj ma veľmi obdivuješ? spýtal sa malého princa.
„Čo znamená obdivovať?“
„Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najinteligentnejší človek na tejto planétke.“

Obchodník

Chamtivosť a vlastníctvo prináša mnohým pocit nenahraditeľnosti v celom vesmíre. Malý princ to nepovažuje za dôležité. Deti si preto tak ľahko s kamarátmi vymieňajú hračky, nemajú potrebu vlastniť toho čo najviac. Preto nerozumejú, ak sa dospelí za to na ne hnevajú…

„Ak ja vlastním nejakú kvetinu, môžem si svoju kvetinu odtrhnúť a odniesť. No ty si nemôžeš na oblohe natrhať hviezdy…
“ To nie, ale môžem si ich uložiť do banky.“
„Čo to znamená?“
„To znamená, že na papierik napíšem počet svojich hviezd. A potom ten papierik vložím do zásuvky a zamknem ju.“
„A to je všetko?“

…“Pre moje sopky, ako aj pre moju kvetinu je užitočné, že ich vlastním. Ale ty nie si pre hviezdy užitočný…“

Lampár

Dalo by sa ešte vybrať viac citátov, ale to by som asi prepísala celú knižku. Záver bude o lampárovi a o kritickom myslení. A nepotrebujeme na to „webináre“, aby sme sa to naučili. Stačí mať dobrú dušu. Hoci prešlo od vydania knihy Malý princ už 65 rokov, Exupéryho myšlienky sú a budú stále aktuálne, pokým budú ľudia na planéte Zem.

„Keď prišiel na planétku, úctivo lampára pozdravil: „Dobrý deň. Prečo si práve zhasol lampu?
„Je to príkaz,“ odvetil lampár. „Dobrý deň.“
„Čo znamená príkaz?“
„To znamená, že musím zhasnúť lampu. Dobrý večer. A znova ju rozsvietil.
„Ale prečo si ju hneď rozsvietil?“
„Je to príkaz,“ odpovedal lampár.
„Nerozumiem,“ povedal malý princ.
„Tu niet čomu rozumieť,“ vravel Lampár. „Príkaz je príkaz. Dobrý deň.“
A zhasol lampu.

Zdroj: Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ (knižné vydanie)

Mohlo by vás zaujímať

Tvorba webstránok