jeseň

Slovensko


Slovensko

K jeseni nakláňa sa deň a skorší príchod nocí

chytá ofinky stromov do svetlejších tónov.

Ohnivé jak hrivy tátošov plápolajú si vo vetre.

 

Teplom horúcich lúčov spálené hlávky slnečníc 

visia jak ohrdnuté dievčence súce na vydaj.

Tie smútiac za vášnivým letom obliekajú svetre. (viac…)

Nedočkavá


Nedočkavá

Niečo sa dnes asi so mnou stalo.
Hľadím von oknom a nevidím málo:
stromy, vtáky, vážky, hory čnejúce…
Azda všetko poteší srdce bijúce.

Oblaky nad hlavou kreslia mi obrazy.
Voda zas ponúka mi ich presné odrazy.
Nachádzam vôkol seba plno krásy
a v tom pocite mi vietor češe vlasy. (viac…)

Keď všetko v dome stíchne


Keď všetko stíchne

Všetko s dome stíchne, len moje myšlienky sa hrajú nahaňačku so snami…
Nepustia ich k slovu. 
Sadám si teda k počítaču. Chvíľu listujem v správach, rekapitulujem deň. Premýšľam, čo mi dal, alebo vzal. Nikdy to dopredu neviete…

September

Je september. Pre mňa asi najdôležitejší mesiac v roku. Mesiac mnohých začiatkov, úloh, plánov, výziev, vypätia i radosti.

Jeseň

Ročné obdobie mi napovedá, že sa skončil čas, keď slnko dobíja moje batérie. Celý rok zas budem musieť hľadať jeho lúče. Aspoň jeden dotyk… nech zahreje… (viac…)