jeseň

Nedočkavá


Nedočkavá

Niečo sa dnes asi so mnou stalo.
Hľadím von oknom a nevidím málo:
stromy, vtáky, vážky, hory čnejúce…
Azda všetko poteší srdce bijúce.

Oblaky nad hlavou kreslia mi obrazy.
Voda zas ponúka mi ich presné odrazy.
Nachádzam vôkol seba plno krásy
a v tom pocite mi vietor češe vlasy. (viac…)

Keď všetko v dome stíchne


Keď všetko stíchne

Všetko s dome stíchne, len moje myšlienky sa hrajú nahaňačku so snami…
Nepustia ich k slovu. 
Sadám si teda k počítaču. Chvíľu listujem v správach, rekapitulujem deň. Premýšľam, čo mi dal, alebo vzal. Nikdy to dopredu neviete…

September

Je september. Pre mňa asi najdôležitejší mesiac v roku. Mesiac mnohých začiatkov, úloh, plánov, výziev, vypätia i radosti.

Jeseň

Ročné obdobie mi napovedá, že sa skončil čas, keď slnko dobíja moje batérie. Celý rok zas budem musieť hľadať jeho lúče. Aspoň jeden dotyk… nech zahreje… (viac…)