krásna

Každý deň nech je Deň Zeme


Deň Zeme

Dnes je Deň Zeme… Nevadí, že bol včera, aj dnes môže byť, aj zajtra.
Každý si mení profilovku na fb, fotí sa s vrecami smetí, vo veľkom sa objavujú články ako vystrihnuté z denníka ochrancov prírody. Odrazu každý ide zachraňovať Zem, alebo o tom aspoň hovorí. Globálne otepľovanie nie je novinka a aj Golfský prúd sa spomalil. Samovoľné uvoľňovanie metánu do ovzdušia z prírodných zdrojov (nemyslím teraz to, čo sa vytvorí konaním človeka) sa zvyšuje. Oceán je okrem obrovského množstva turistov a rybárov (aj tých nelegálnych) zaplavený odpadom a splaškami. Joj, to je smola, že na opačnom konci sveta ako boli vypustené. Roky každý vie, čo sa deje so Zemou. Čo sme to my ľudia s ňou urobili…? (viac…)