oberačka

Keď všetko v dome stíchne


Keď všetko stíchne

Všetko s dome stíchne, len moje myšlienky sa hrajú nahaňačku so snami…
Nepustia ich k slovu. 
Sadám si teda k počítaču. Chvíľu listujem v správach, rekapitulujem deň. Premýšľam, čo mi dal, alebo vzal. Nikdy to dopredu neviete…

September

Je september. Pre mňa asi najdôležitejší mesiac v roku. Mesiac mnohých začiatkov, úloh, plánov, výziev, vypätia i radosti.

Jeseň

Ročné obdobie mi napovedá, že sa skončil čas, keď slnko dobíja moje batérie. Celý rok zas budem musieť hľadať jeho lúče. Aspoň jeden dotyk… nech zahreje… (viac…)